Firma FOLCHEM jest producentem folii i ró?nych opakowa? foliowych od 1992 r. Nasz? specjalno?ci? jest przetwórstwo folii PE i PP.

Posiadane przez nas do?wiadczenie i bardzo dobrej jako?ci zaplecze techniczne pozwala nam na dopasowanie si? do niemal ka?dego indywidualnego zamówienia klienta.

 Wyroby foliowe - folia, folie, worki foliowe, torebki, reklamówki, folia LDPE i PP, r?kawy foliowe, pó?r?kawy, folia termokurczliwa, perforowana, ta?my foliowe, zgrzewanie opakowa?

Dysponujemy w?asn? lini? produkcyjn?, która pozwala nam na realizacj? nawet bardzo du?ych zamówie?. Posiadamy wielu sta?ych odbiorców z ca?ego kraju. Nieustannie wzbogacamy list? dost?pnych towarów i szybko reagujemy na nietypowe potrzeby naszych klientów.

Wyroby foliowe - folia, folie, worki foliowe, torebki, reklamówki, folia LDPE i PP, r?kawy foliowe, pó?r?kawy, folia termokurczliwa, perforowana, ta?my foliowe, zgrzewanie opakowa? Wyroby foliowe - folia, folie, worki foliowe, torebki, reklamówki, folia LDPE i PP, r?kawy foliowe, pó?r?kawy, folia termokurczliwa, perforowana, ta?my foliowe, zgrzewanie opakowa?
kliknij na zdj?cia aby powi?kszy?...

Zapraszamy Pa?stwa do zapoznania si? z nasz? ofert? oraz do wspó?pracy.

up

 
Rękawy foliowe
od 50 mm do 900 mm
grubosc od 0,02

Produkujemy szerok± gamę wyrobów z LDPE oraz PP.

 
ZPH "FOLCHEM"
Kazimierz B±tkowski
Kocina 112
28-520 Opatowiec
woj. ¶więtokrzyskie
jak do nas trafić?
kliknij na mapkę...