• zgrzewanie opakowa?,
  • ci?cie i ?amanie ta?my foliowej,
  • naklejanie ta?my klej?cej,
  • Ca?y asortyment wyrobów foliowych, tj. torby reklamowe i worki foliowe, dost?pne s? u nas z nadrukiem lub bez, w zale?no?ci od indywidualnego zamówienia,
up

 
Rękawy foliowe
od 50 mm do 900 mm
grubosc od 0,02

Produkujemy szerok± gamę wyrobów z LDPE oraz PP.

 
ZPH "FOLCHEM"
Kazimierz B±tkowski
Kocina 112
28-520 Opatowiec
woj. ¶więtokrzyskie
jak do nas trafić?
kliknij na mapkę...